Privacy- en cookieverklaring

23 november 2023

Ondernemer Beekman B.V. handelend onder Easyfiks

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Beekman B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Easyfiks is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.easyfiks.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Easyfiks.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst als gast, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, betalingsgegevens, telefoonnummer, geslacht, IP-adres factuuradres en e-mailadres. Dit doen wij op basis van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Wij bewaren deze informatie tot 2 jaar na uw bestelling. Dit doen wij voor de uitvoering van de overeenkomst voornamelijk de afterservice en onze wettelijke verplichting op garantie. Wij waren deze gegevens zodat wij u goed kunnen helpen.

Bepaalde klantgegevens zoals de factuur bewaren wij 7 jaar in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Als u een account heeft aangemaakt bij ons bewaren wij uw gegevens en deze account zolang als u deze niet verwijdert of totdat u 5 jaar inactief bent geweest. Wij bewaren deze gegevens dan met uw toestemming.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Wij zijn in deze gevallen de verwerkingsverantwoordelijke en derden de verwerkers. Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met deze derden.

Wij delen uw naam en e-mailadres met onze nieuwbrief partner Spotler. Dit doen wij voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

Wij hosten onze website zelf waardoor wij geen gegevens delen met een hostingpartij.

Wij delen gegevens met vervoerder, betalingsprovider, accountants en onze mailservice. Wij hebben hier verwerkersovereenkomsten mee gesloten voor zover dit noodzakelijk is.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • wij versturen één of twee keer per maand een nieuwsbrief
 • u kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Contactformulier
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Kiyoh reviews

Op onze webpagina worden reviews getoond via het Kiyoh reviewsysteem. Bij gebruik van ons reviewsysteem worden de volgende gegevens gepubliceerd (als u hiervoor kiest) zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines:

 • uw naam
 • door u zelf opgegeven informatie

Deze publicatie is echter afgeschermd voor zoekmachines. U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Nadat u een bestelling bij ons hebt geplaatst verstrekken wij uw e-mailadres aan Kiyoh en ontvangt u tweemaal van Kiyoh per e-mail het verzoek om een review achter te laten. Deze e-mail versturen wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst als aftersales.

Als u geen reviews achterlaat zullen uw gegevens bij Kiyoh na 30 dagen worden verwijderd.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics 4 om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.

Welke maatregelen hebben wij genomen.

 • verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
 • IP-adressen worden versleuteld en geanonimiseerd

In Google Analytics 4 hebben wij het volgende uitgezet:

 • instellingen voor gegevens delen (alle 5 de opties onder account>accountgegevens in Google Analytics 4)
 • gegevensverzameling door Google-signalen en het verzamelen van gedetailleerde locatiegegevens en apparaat gegevens (onder verzameling en wijziging van gegevens>gegevensverzameling)

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Google Ads

In Google Ads importeren wij het totale aantal orders en de omzet die Google Analytics registreert als opbrengst vanuit het gebruik van Google Ads advertenties

In Google Analytics wordt data verkregen vanuit Google Ads. Dit valt uiteraard te combineren met de vele rapportage mogelijkheden die Google Analytics biedt

Voor de privacy beleid van Google verwijzen wij u naar onderstaande link:

Privacy beleid Google

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
 • wij houden logs bij van alle opvraging van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Easyfiks
Weegschaalstraat 15
7324BE Apeldoorn

055 538 11 37

Wijzigingsdatum: 23-11-2023 Versienummer: 2.1